Ibadah yang Sangat Dicintai Oleh Allah

Sahabat… Semua manusia yang hidup di dunia ini pasti tak luput dari dosa. Cara yang bisa kita lakukan untuk menghapus dosa-dosa masa kelam adalah dengan bertaubat kepada Allah.
Terdapat tiga keutamaan orang yang mau bertaubat. Yakni dicintai Allah, terhapus segala dosa-dosa masa lalu, dan mendapat bonus dunia dan akhirat.
Semoga Allah senantiasa membukakan pintu hati para hambaNya untuk mau bertaubat dan kembali ke jalan Allah.
"...Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri." (QS. Al-Baqarah ayat 222)

(sir)