Kisah Orang Badui yang Lantang kepada Nabi Muhammad Akhirnya Masuk Islam

Kisah Orang Badui yang Lantang kepada Nabi Muhammad Akhirnya Masuk Islam

Kisah sekumpulan Arab Badui yang lantang kepada Rasulullah shollallohu alaihi wasallam menarik untuk disimak. Berkat kebijaksanaan Rasulullah, akhirnya mereka masuk Islam.