Biografi Nabi Muhammad SAW dari Lahir hingga Wafat Lengkap Silsilahnya

Sabtu, 08 Oktober 2022 - 08:05 WIB
loading...
Biografi Nabi Muhammad SAW dari Lahir hingga Wafat Lengkap Silsilahnya
Biografi Nabi Muhammad SAW sejak lahir hingga wafat sarat dengan hikmah. Kelahiran beliau hingga diutus menjadi Nabi merupakan rahmat bagi alam semesta. Foto/SINDOnews
A A A
Biografi Nabi Muhammad SAW صلى الله عليه وسلم (shollallohu 'alaihi wasallam) dari lahir hingga wafat lengkap silsilahnya penting untuk diketahui umat Islam. Sungguh tidak ada manusia yang dalam dirinya tersimpan kesempurnaan kecuali ada pada diri Nabi Muhammad shollallahu 'alaihi wasallam.

Hari ini 12 Rabiul Awal 1444 Hijriyah bertepatan Sabtu (8/10/2022) kita diingatkan dengan kelahiran sosok manusia agung nan terpuji, rahmat untuk semesta alam. Nabi Muhammad ﷺ lahir di Mekkah pada malam yang tenang, Senin 12 Rabiul Awal Tahun Gajah (570 Masehi). Sebuah peristiwa agung yang disertai dengan banyak peristiwa ajaib.

Baca Juga: Sambut Maulid Nabi, Inilah Detik-detik Kelahiran Rasulullah

Beliau lahir pada tahun Gajah dan wafat di Madinah pada Tahun 632 Masehi pada usia 63 tahun. Ayah beliau bernama Abdullah bin Abdul Muththalib dan Ibu beliau adalah Sayyidah Aminah binti Wahab. Terlahir dari suku Quraisy, suku terhormat bangsa Arab dan kabilah paling mulia di dunia.

Secara bahasa, Muhammad berarti "yang terpuji". Muhammad Rasulullah ﷺ menjadi yatim sejak masih dalam kandungan ibunya. Meski terlahir yatim, Allah Ta'ala memberinya pengasuhan dan pendidikan terbaik.

Ketika bersia 2-4 tahun, beliau ﷺ dididik secara fisik, mental dan kefasihan bahasanya di perkampungan Bani Sa'diyah. Ketika berusia 6 tahun, sang ibunda tercinta wafat. Jadilah beliau yatim piatu dalam usia yang masih muda sekali. Kemudian Nabi Muhammad ﷺ diasuh oleh sang kakek yang amat mencintainya, Abdul Muttalib bin Hasyim.

Saat Rasulullah berusia sekitar 8 tahun, Abdul Muttalib pun wafat. Akhirnya pengasuhan beliau diserahkan kepada sang paman, Abu Thalib bin Abdul Muttalib. Dalam asuhan keluarga sang paman, Rasulullah tumbuh merasakan banyak kebahagiaan. Ketika kecil, Rasulullah ﷺ bekerja sebagai penggembala kambing dan ikut berdagang bersama sang paman ke negeri Syam yang jauh.

Nabi Muhammad ﷺ menikah pada usia 25 tahun dengan perempuan mulia Sayyidah Khadijah binti Khuwailid (40 tahun). Ketika Rasulullah berumur 40 tahun, beliau menerima wahyu pertama dari Allah melalui Malaikat Jibril ketika berada di Gua Hira. Tiga tahun setelah kejadian itu, Nabi Muhammad ﷺ berdakwah secara terbuka kepada penduduk Mekkah dengan mengatakan "Tuhan itu Esa" dan menebarkan ajaran Islam.

Rasulullah ﷺ menyuruh pengikutnya untuk hijrah ke Habsyah pada 614 M sebelum baginda dan pengikutnya lain berhijrah ke Madinah (dulu dikenali sebagai Yathrib) pada tahun 622 M. Peristiwa Hijrah Rasulullah itu menandakan permulaan bagi kalendar Islam atau takwim Hijrah. Di Madinah, Rasulullah ﷺ menyatukan semua suku kaum di bawah Piagam Madinah. Setelah bersengketa dengan penduduk Makkah selama 8 tahun, Beliau ﷺ membawa 10.000 pasukan ke Maekah serta membukanya. Rasulullah ﷺ dan pengikutnya memusnahkan patung berhala yang terdapat di Mekkah.

Pada tahun 632 Masehi, beberapa bulan selepas peristiwa Haji Wada atau Haji Perpisahan, Nabi Muhammad ﷺ berpulang ke rahmat Allah. Ketika wafatnya, hampir seluruh semenanjung Arab berada di bawah naungan Islam dan bersatu dengan tatanegara Islam.

Nama Lengkap
Nama: Muhammad bin Abdullah bin Abdul Mutthalib bin Hasyim bin Abdul Manaf bin Qushay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Luay bin Ghalib bin Fihr (Quraisy).
Lahir: Mekkah, Senin 12 Rabiul Awal 570 M (53 Sebelum Hijriah) atau Tahun Gajah.
Wafat: Madinah, 12 Rabiul Awal Tahun 11 Hijriyah (8 Juni 633 M) pada usia 63 Tahun dan dimakamkan di Rumah Aisyah yang saat ini menjadi bagian dari Kompleks Masjid Nabawi Madinah.
Biografi Nabi Muhammad SAW dari Lahir hingga Wafat Lengkap Silsilahnya

Nama Lain atau Julukan
Asy Syahid
Al Mutawakkil
Nabiyut Taubah Nabiyur Rahmah
Nabiyyus Saa'ah
Al Aqibb
Al Muqaffi
Al Hasyir
Al Mahi
Syahidan (Saksi)
Mubasysyiran (Pemberi kabar gembira)
Nadzir (Pemberi peringatan)
Da'i (Penyeru kepada Allah)
Gelar Shalallahu alaihi wa Salam
Rasul (utusan)
An-Nabi
Khatamul Anbiya
Uswatun Hasanah
Kunyah Abu Qasim

Nasab Jalur Ayah
Abdullah bin Abdul Mutthalib bin Hasyim bin Abdu Manaf bin Qushay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin An-Nadhr bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudhar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Ismail bin Ibrahim.

Nasab Jalur Ibu
Aminah binti Wahb bin Abdu Manaf bin Zuhrah bin Kilab.

Istri-Istri Rasulullah ﷺ
1. Khadijah binti Khuwailid [555 M]
2. Saudah binti Zam'ah [? - 54 H]
3. Aisyah binti Abu Bakar [614 M/ - 58 H]
4. Hafshah binti Umar [607 M/- 45 H],
5. Zainab binti Khuzaimah [597 M/ - 4 H]
6. Ummu Salamah [597 M]
7. Juwairiyah Binti Al Harits [609 M/50 H]
8. Zainab binti Jahsy [590 M/- 20 H]
9. Ummu Habibah [592 M/- 44 H]
10. Maymunah binti Harits [604 M/63 H]
11. Shafiyah binti Huyay [612 M/ - masa kekhalifahan Mu'awiyah]
12. Mariyah Al-Qibthiyah (Hamba sahaya Rasulullah SAW sebagai hadiah dari Raja Muqauqis, penguasa Mesir)

Anak Tiri (Dari Sayyidah Khadijah)
1. Halah bin Abu Halah (anak tiri Khadijah dari suami pertama)
2. Hindun bin Abu Halah
3. Zainab binti Abu Halah
4. Abdullah bin Atiq
5. Jariyah bin Atiq
6. Hindun binti Atiq

Anak Kandung
1. Qasim
2. Zaynab
3. Abdullah
4. Ruqayyah
5. Ummu Kultsum
6. Fathimah Az-Zahra
7. Ibrahim

Ayah-Ayah Nabi Muhammad ﷺ
1. Abdullah bin Abdul Muththalib
2. Abdul Muththalib
3. Harits bin Abdul Izzi
4. Abu Thalib

Ibu Asuh Nabi Muhammad ﷺ
1. Aminah binti Wahab
2. Ummu Aiman
3. Thuwaibah
4. Halimah As Saadiyah
5. Judzamah binti Harits
6. Fatimah binti Asad

Ibu Susu Nabi Muhammad ﷺ
1. Aminah bin Wahab
2. Thuwaibah
3. Halimah As Saadiyah

Saudara Sesusu Nabi Muhammad ﷺ
Masruuh, Hamzah, Abu Salamah bin Abdul al Asad al Makhzumi, Kabsyah bin Harits bin Abdul Izzi, Abdullah bin Harits bin Abdul Izzi, Anisah binti Harits bin Abdul Izzi, Hudzafah binti Harits bin Abdul Izzi, Abu Sufyan bin Harits bin Abdul Muthalib, Hamzah
Halaman :
Komentar
Copyright © 2023 SINDOnews.com
read/ rendering in 0.3138 seconds (10.55#12.26)