Keistimewaan dan Keutamaan Surah Yasin

Kamis, 28 November 2019 - 18:58 WIB
Keistimewaan dan Keutamaan Surah Yasin
Keistimewaan dan Keutamaan Surah Yasin
A A A
Surah Yasin disebut juga jantungnya Alqur'an . Surah ke-36 ini terdiri dari 83 ayat dan termasuk surah Makkiyah (diturunkan di Makkah) yang agung.

Dinamai Yasin karena surah ini dimulai dengan huruf Ya dan Sin. Surah ini cukup populer di masyarakat muslim Indonesia. Setiap malam Jum'at, surah Yasin dan Al-Kahfi bergema di banyak masjid, musalla maupun rumah-rumah.

Betapa agungnya Surah Yasin hingga dijadikan sebagai amalan rutin baik ketika hajatan, syukuran, ketika ada yang meningal dunia. Apa saja kandungan Surah Yasin?

Kandungan Surah Yasin di antaranya bercerita tentang tanda-tanda keesaan, kekuasaan dan kebesaran Allah Ta'ala. Kabar tentang datangnya hari kiamat dan hari kebangkitan.

Dalam surat itu Allah Ta'ala juga menerangkan pokok-pokok keimanan (aqidah). Salah satunya menegaskan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah seorang rasul yang berada di jalan yang benar. Kemudian, diceritakan tentang keadaan manusia yang menjadi penghuni surga dan neraka.

Jika kandungannya direnungi kita akan mendapati dahsyatnya kuasa Allah Ta'ala menciptakan bumi dan membangkitkan manusia dalam kubur. Pemahaman terhadap Surat Yasin ini sejatinya bisa menyadarkan seseorang tentang kematian dan dahsyatnya Hari Kiamat.

Keutamaan Surah Yasin

1. Jantungnya Alqur'an.
Dari Anas ia berkata, bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam (SAW) bersabda: "Sesungguhnya setiap sesuatu memiliki hati, dan hatinya Alqur'an adalah surat Yasin. Barangsiapa membaca surat Yasin, maka Allah akan mencatat baginya seperti membaca seluruh Alqur'an sepuluh kali atas balasan bacaannya." Abu Isa berkata Hadis ini gharib, kami tidak mengetahuinya kecuali dari hadits Humaid bin Abdurrahman. Sedangkan di Bashrah, orang-orang tidak mengetahuinya dari hadis Qatadah kecuali dari jalur ini. Harun Abu Muhammad adalah seorang syaikh yang majhul (tidak diketahui). Dalam bab ini, ada hadits dari Abu Bakar Ash Shiddiq, namun tidak sah dari sisi sanadnya, karena sanadnya lemah. Dalam bab ini, ada juga hadis dari Abu Hurairah. (Hadis Jami' At-Tirmidzi No 2812).

Namun, Syeikh Al-Mubarakfuri mensyarahkan hadis ini dalam Kitab Tuhfah Al-Ahwazi pada hadis riwayat Imam At-Tirmizi di atas. Kata beliau, adapun sabda Baginda Nabi "…dan jantung Alqur'an adalah Yasin. Inti dan kesimpulannya adalah Surah Yasin. Imam Al-Ghazali berkata: Sesungguhnya, iman adalah mengakui tentang Al-Hasyr (hari kebangkitan), An-Nasyr (hari pembentangan amal) yang mana surah Yasin menetapkannya dengan bentuk yang sangat jelas. Maka, surah Yasin adalah jantungnya Alqur'an dengan sebab yang demikian.

Imam Fakhruddin Ar-Razi memandang baik penjelasan ini. Imam At-Tibbi berkata juga: "Sesungguhnya (Surah Yasin) adalah jantung Alqur'an karena isinya mengandung bukti-bukti nyata, tanda-tanda jelas, ilmu kejadian alam, makna-makna yang terperinci, janji yang akan berlaku dan peringatan keras dari Allah Ta'ala.

2. Mendapat Ampunan Allah.

"Barangsiapa membaca (surat) Yasin pada malam hari dengan mengharap keridoan Allah, ia akan diampuni (dosanya)." Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam sahihnya, Ibnus Sunni dalam "Amalul Yaumi wal Lailah", Al Baihaqi dalam "Syuabul Iman" dan lain-lain.

Imam Ibnu Katsir berkata dalam tafsirnya tentang hadis ini, "Sanadnya bagus." Imam Suyuthi juga mengatakan tentang hadits ini sanadnya sesuai standar sahih". Imam Syaukani berkata: "Hadis 'Barangsiapa membaca Yasin dengan mengharap ridho Allah, ia akan diampuni.' Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dari Abu Hurairah secara marfu' dan sanadnya sesuai standar Sahih. Diriwayatkan juga oleh Abu Nu'aim dan Al-Khathib.

3. Bacaan untuk Orang yang Menghadapi Sakaratul Maut.

"Bacakanlah surat Yasin atas orang yang hampir mati di antara kamu." (Riwayat Abu Dawud dan Nasa'i). Hadis ini sahih menurut Ibnu Hibban. (Bulughul Maram karya Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani).

Ibnul Qayyim mengatakan, "Dikhususkannya Yasin karena di dalamnya terkandung ajaran tauhid, tempat kembali, berita gembira tentang surga untuk ahli tauhid dan kegembiraan orang yang meninggal di atas tauhid karena firman-Nya, "Seandainya kaumku mengetahui..." (At-Taysiir 1/390)

4. Menyamai 10 Kali Khatam Alqur'an.

Dari Anas RA: "Barangsiapa yang membaca surat Yasin maka pahalanya menyamai 10 kali khatam Alqur'an". Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ad-Darimiy.

5. Memiliki 10 Keberkahan.
"Bacalah surat Yasin karena padanya terdapat 10 keberkahan. Mereka yang membacanya dalam keadaan lapar maka akan diberi rezeki hingga kenyang. Mereka yang haus akan diberi minum hingga sirna hausnya. Mereka yang tak punya baju akan diberikan baju, mereka yang belum menikah maka akan diberikan jodohnya. Mereka yang ketakutan maka akan diamankan dari ketakutannya. Mereka yang dipenjara kecuali akan dikeluarkan. Mereka yang dalam perjalanan maka akan diberi bantuan dalam perjalananya. Mereka yang kehilangan maka akan dikembalikan padanya, mereka yang sakit akan disembuhkan. Jika dibacakan pada mayyit maka akan diringankan baginya," (Baghiyyatul Haarits juz 1 hal 52).
(rhs)
Copyright © 2023 SINDOnews.com
berita/ rendering in 0.1427 seconds (10.177#12.26)