Kisah Nabi Isa dan Enam Mukjizatnya (1)

loading...
Kisah Nabi Isa dan Enam Mukjizatnya (1)
Kisah Nabi Isa dan Enam Mukjizatnya (1)
Dalam Kitab Suci Al-Qur'an, Nabi Isa bernama Isa ibni Maryam atau dikenal dengan Isa Al-Masih. Isa (sekitar 1-32 Masehi) merupakan seorang Rasul yang dikaruniai banyak mukjizat.

Al-Qur'anmenegaskan bahwa Isa Al-Masih tidaklah dibunuh atau disalib sebagaimana disebut kaum kafir. Adapun yang mereka salib adalah orang yang bentuk dan rupanya diserupakan Allah Ta'ala seperti Nabi Isa. Para ulama mengatakan, orang yang diserupakan itu ialah muridnya yang berkhianat bernama Yudas Iskariot.

Untuk diketahui, Jesus Christ adalah nama yang umumnya dipakai oleh penganut Kristian untuk menyebutnya, sedangkan orang Arab Kristian menyebutnya dengan Yasu' Al-Masih.

Kelahiran Nabi Isa 'alaihis salam (AS) bermula dari kelahiran Maryam, anak perempuan Imran, berlanjut dengan tumbuh kembangnya dalam asuhan Zakaria, serta kelahiran Yahya. Kemudian Qur'an menceritakan keajaiban kelahiran Isa sebagai putra Maryam tanpa ayah. Allah Ta'ala berfirman:(Ingatlah), ketika Malaikat berkata: "Hai Maryam, sesungguhnya Allah menggembirakan kamu (dengan kelahiran seorang putra yang diciptakan) dengan kalimat (yang datang) daripada-Nya, namanya Al Masih Isa putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat dan termasuk orang-orang yang didekatkan (kepada Allah). (QS Ali Imran ayat 45).

Cerita tentang Nabi Isa ini kemudian berlanjut dengan pengangkatannya sebagai utusan Allah. Beliau mendapat penolakan dari Bani Israil dan berupaya membunuhnya sehingga Allah Ta'ala mengangkat Nabi Isa ke langit.

Kelahiran Nabi Isa
Berdasarkan Al-Qur'an, Nabi Isa Al-Masih dilahirkan di bawah pokok tamar (kurma) di suatu tempat yang diberi nama Bethlehem, Palestina. Kelahiran Nabi Isa ini terbilang sangat ajaib. Dalam beberapa ayat dalam Al-Qur'an disebutkan datangnya Malaikat kepada Maryam mengabarkan bahwa dia akan segera melahirkan seorang putra. Maryam terkejut dan berkata kepada Malaikat itu bahwa dia tidak pernah disentuh seorang lelaki pun. Kemudian Jibril menjawab:"Jibril berkata: "Demikianlah". Tuhanmu berfirman: "Hal itu adalah mudah bagiKu; dan agar dapat Kami menjadikannya suatu tanda bagi manusia dan sebagai rahmat dari Kami; dan hal itu adalah suatu perkara yang sudah diputuskan". (Surah Maryam ayat 21)

"...Maha Suci Dia. Apabila Dia telah menetapkan sesuatu, maka Dia hanya berkata kepadanya: "Jadilah", maka jadilah ia.
(Surah Maryam ayat 35)
halaman ke-1 dari 2
cover top ayah
اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ
Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.

(QS. Al-Fatihah:5)
cover bottom ayah
TULIS KOMENTAR ANDA!
preload video