Istighfar adalah Mahkota Doa

loading...
Istighfar adalah Mahkota Doa
Istighfar adalah Mahkota Doa
Allah SWT berfirman, “Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Tuhannya dengan rasa takut dan harap, dan mereka menafkahkan sebagian dari rizki yang Kami berikan kepada mereka.” (QS. As Sajadah [32]:16)

Rasulullah bersabda, ”Demi Allah, sesungguhnya aku memohon ampun dan bertaubat kepada Allah dalam sehari lebih dari 70 kali.” (HR. Bukhari)

Suatu hari Rasulullah duduk bersama para sahabatnya, tiba-tiba datanglah kepadanya seorang laki-laki yang mengadukan perihal kemiskinannya. Rasulullah SAW hanya bersabda kepadanya, ”Hendaklah kamu beristighfar (memohon ampun).”

Kemudian datang pula seorang laki-laki yang mengadukan perihal kurangnya anak. Maka Rasulullah SAW berkata kepadanya, ”Hendaklah kamu beristighfar (memohon ampun).”

Abu Hurairah ra. pun berkata, “Wahai Rasulullah, penyakit bermacam-macam tetapi obatnya hanya satu.”

Rasulullah SAW kemudian bersabda, ”Hendaklah kalian baca firman Allah Ta’ala yang berbunyi, ’Maka aku katakan kepada mereka, "Mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun, niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, dan memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan (pula di dalamnya) untuk mu sungai-sungai.” (QS. Nuh [71]: 10-12)

Saudaraku sesama muslim, perhatikanlah cara pengobatan paling manjur, mudah dan gampang, yang diungkapkan oleh Rasulullah SAW kepada kita untuk keluar dari berbagai masalah yang melanda.

Rasulullah SAW juga bersabda, “Barangsiapa yang senantiasa beristighfar niscaya Allah SWT. Menjadikan baginya jalan keluar dari berbagai kesempitan, kebebasan dan keresahan, dan rizki yang tiada terduga.” (HR. Abu Daud dan Ibnu Majah)

Maka istighfar adalah pintu rizki, penutup bagi setiap keresahan, dan jalan keluar bagi setiap masalah yang menimpa. Karena, istighfar itu sangat dicintai dan merupakan amalan yang terbaik, Allah SWT pun meminta dan menuntut kita semua agar senantiasa beristighfar, memohon ampun untuk diri sendiri dan saudara-saudara kita.

Allah Azza wa Jalla berfirman, “Maka ketahuilah, sesungguhnya tiada Tuhan (yang Haq) melainkan Allah, dan mohonlah ampunan bagi dosamu dan bagi dosa-dosa orang mukmin, laki-laki dan perempuan,” (QS. Muhammad [47] : 19)

Maka cobalah kebiasaan baik ini dalam hidup Anda yang tersisa. Beristighfar kepada Allah Swt dalam sehari semalam sebanyak 100 kali. Ucapkanlah, “Astaghfirullahal Azhim (Aku memohon ampun kepada Allah Yang Maha Agung),” atau dengan ucapan istighfar lain yang Anda ketahui. Maka, Anda akan mendapatkan ampunan Allah SWT.

Ketika ampunan sudah Anda rasakan, maka kenikmatan yang diberikan kepada Anda akan semakin berlimpah dan banyak keutamaan serta keistimewaan yang Dia berikan kepada Anda. Ya, Anda! Hamba-Nya yang suka memohon ampunan dari-Nya.
Semoga bermanfaat!

@BobbyHerwibowo
(lis)
preload video