Malaikat yang Bertugas Menyampaikan Wahyu Bukan Hanya Jibril

loading...
Malaikat yang Bertugas Menyampaikan Wahyu Bukan Hanya Jibril
Malaikat yang bertugas menyampaikan wahyu kepada nabi dan rasul bukan hanya Jibril. (Foto/Ilusrasi: Ist)
Malaikat yang bertugas menyampaikan wahyu kepada para nabi dan rasul bukan hanya Jibril . Selian itu, tugas Jibril juga bukan hanya menyampaikan wahyu. Lebih jauh lagi, mereka yang didatangi malaikat, bukan hanya para nabi dan rasul.

Prof Dr Umar Sulaiman al-Asyqar dalam bukunya berjudul "Rahasia Alam Malaikat, Jin, dan Setan" menjelaskan Allah Taala telah memberi tahu kita bahwa Jibril adalah malaikat yang hampir dikhususkan untuk mengemban tugas menyampaikan wahyu kepada para nabi dan rasul. Allah SWT berfirman:

Katakanlah: “Barangsiapa menjadi musuh Jibril maka Jibril itu telah menurunkannya (al-Qur'an) ke dalam hatimu dengan seizin Allah, membenarkan apa (kitab-kitab) yang sebelumnya'.” ( QS Al-Baqarah : 97)

Dia juga berfirman, “Dia dibawa turun oleh ar-Ruh al-Amin ke dalam hatimu (Muhammad) agar kamu menjadi salah seorang di antara orang orang yang memberi peringatan." ( QS Asy-Syu'ara' : 193-194)

Baca juga: Bentuk Alam Semesta Seperti Terompet Malaikat Israfil, Ini Temuan Ilmuwan

Kadangkala ada malaikat selain Jibril yang membawa wahyu, tetapi ini sangat jarang. Dalam hadits riwayat Muslim dalam Shahih-nya dari Ibnu Abbas , ia berkata, “Ketika Jibril sedang duduk bersama Nabi SAW , ia mendengar suara dari atas. Jibril melihat ke atas lalu berkata: 'Ini adalah suara pintu langit yang dibuka hari ini. Pintu yang tidak pernah dibuka, kecuali hari ini.” Lalu turunlah malaikat dari pintu itu.

Jibril berkata: “Ini adalah malaikat yang turun ke bumi. Ia sama sekali tidak pernah turun selain hari ini."

Malaikat itu mengucap salam kemudian berkata: “Bergembiralah dengan dua cahaya yang aku berikan kepadamu dan tidak pernah diberikan kepada seorang nabi pun sebelum engkau: Fatihah al-Kitab dan ayat-ayat terakhir surah al-Baqarah. Tidaklah engkau membaca satu huruf darinya, kecuali diberikan kepadamu.

Dalam Tarikh Ibnu 'Asikir, dengan sanad yang sahih, dari Hudzaifah disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Aku didatangi oleh satu malaikat seraya mengucapkan salam kepadaku. Malaikat itu turun dari langit dan ia belum pernah turun sebelumnya. Ia menyampaikan kabar gembira kepadaku bahwa Hasan dan Husain adalah dua orang junjungan pemuda penduduk surga, sedangkan Fathimah adalah junjungan para perempuan penduduk surga.” (Shahih al-Jami', jilid 1, hlm. 80)

Dalam Musnad Ahmad, Tirmidzi, dan an-Nasa'i, dari Hudzaifah dinyatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Tidakkah engkau melihat orang yang menjumpaiku tadi? Ia adalah salah satu malaikat yang sama sekali belum pernah turun ke bumi sebelum malam ini. Ia memohon izin kepada Tuhannya untuk mengucapkan salam kepadaku dan menyampaikan kabar gembira kepadaku bahwa Hasan dan Husain adalah dua orang junjungan pemuda penduduk surga, sedangkan Fathimah adalah junjungan para perempuan penduduk surga.” (Shahih al-Jami', jilid 1, hlm. 419)

Baca juga: Begini Andil Malaikat dalam Penciptaan Manusia dalam Kandungan

Dalam Al-Musnad dan Sunan at-Tirmidzi dengan sanad yang sahih dari Ubay bin Ka'b bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Aku didatangi oleh Jibril dan Mikail. Jibril duduk di sebelah kananku, sedangkan Mikail duduk di sebelah kiriku.

Jibril berkata: “Wahai Muhammad, bacalah al-Qur'an dalam satu huruf.'

Mikail menyahut: "Mintalah tambahan.'

Aku pun berkata: “Tambahkanlah.'

Jibril mengatakan: “Bacalah al-Qur'an dalam tiga huruf."

Mikail menyahut: "Mintalah tambahan.'

Aku berkata: “Tambahkanlah.' Demikian seterusnya sampai tujuh huruf.

Lantas Jibril berkata: “Bacalah al-Qur'an dalam tujuh huruf, semuanya sempurna dan menyeluruh'.” (Shahih al-Jami", jilid 1, hlm. 80)

Tak Hanya Nabi dan Rasul
Tidak semua orang yang didatangi oleh malaikat dianggap sebagai rasul atau nabi. Pasalnya, Allah pernah mengutus Jibril kepada Maryam sebagaimana Dia utus malaikat kepada ibunda Ismail ketika kehabisan air dan makanan.
halaman ke-1
preload video