Sahabat Bertanya Seperti Apakah Surga? Ini Kata Rasulullah SAW (2)

loading...
Sahabat Bertanya Seperti Apakah Surga? Ini Kata Rasulullah SAW (2)
Sahabat Bertanya Seperti Apakah Surga? Ini Kata Rasulullah SAW (2)
Abu Laits As-Samarqandi dalam Kitab 'Tanbihul Ghafilin' meriwayatkan dari sahabat Ikrimah RA bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Ahli surga itu bagaikan orang berusia 33 tahun lelaki dan perempuan sama, tingginya 60 hasta setinggi Nabi Adam AS. Muda-muda bersih halus tidak berjanggut, bola matanya, memakai 70 macam perhiasan, yang berubah warnanya tiap-tiap jam, 70 macam warna, maka dapat melihat wajahnya di wajah istrinya. Demikian pula di dadanya, betisnya, demikian pula istrinya dapat melihat wajahnya di wajah suaminya, di dada dan di betisnya, mereka tidak memiliki ludah dan tidak beringus, lebih-lebih yang lebih kotor, maka lebih jauh."

Dalam lain riwayat disebutkan: "Andaikan seorang perempuan surga menunjukkan telapak tangannya dari langit niscaya itu akan menerangi antara langit dan bumi."

Abul-Laits meriwayatkan dengan sanadnya Zaid bin Arqam RA berkata: "Seorang ahlil kitab datang kepada Nabi Muhammad SAW dan bertanya: "Ya Abal-Qasim (Nabi Muhammad SAW), apakah kau mengatakan bahwa ahli surga itu makan dan minum?" Jawab Rasulullah: "Ya, demi Allah yang jiwa Muhammad ada di tanganNya, seorang ahli surga diberi kekuatan seratus orang dalam makan, minum dan jima' (bersetubuh)." Dia berkata: "Orang yang makan, minum ia lazimnya berhajat, sedangkan surga itu bersih tidak ada kotoran? Nabi Muhammad SAW menjawab: "Hajat seseorang itu berupa peluh yang berbau harum bagaikan kasturi."

Pohon Surga
Dari Mu'tah bin Sumai mengenai firman Allah Ta'ala: "Thuba lahum wa husnu ma ab." Thuba ialah pohon pokok di surga yang dahannya dapat menaungi tiap rumah di surga. Di dalamnya berbagai macam buah dan dihinggapi burung-burung besar sehingga jika seorang menginginkan burung, ia dapat memanggilnya dan segera jatuh di atas meja makannya, dan dapat makan sayap yang sebelah berupa dinding dan yang lain berupa panggangan, kemudian bila telah selesai ia terbang kembali."

Golongan Pertama Masuk Surga
Dari Al'amasy dari Abu Salih dari Abu Hurairah RA berkata bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda: "Rombongan pertama akan masuk surga dari ummatku bagaikan bulan purnama. Kemudian berikutnya bagaikan bintang yang amat terang di langit. Sesudah itu menurut tingkatannya masing-masing. Mereka tidak kencing dan buang air, tidak berludah dan tidak ingus, sisir rambut mereka dari emas dan wewangian mereka dari kayu gahru yang harum dan keringat mereka kasturi. Wujud mereka seperti tingginya Nabi Adam 60 hasta."

Ciri-ciri Penduduk Surga

Ibn Abbas RA berkata: "Nabi Muhammad SAW bersabda: "Sesungguhnya ahli surga itu muda semua, polos, lembut, tidak ada rambut kecuali di kepala, alis dan di kelopak mata, sedang janggut, kumis, ketiak dan kemaluan tidak memiliki rambut. Tinggi mereka setinggi Nabi Adam 60 hasta. Usianya bagaikan Nabi Isa 33 tahun, putih rupanya, hijau pakaiannya, dihidangkan kepada mereka hidangan, maka datang burung seraya berkata: "Hai waliyullah, saya telah minum dari Salsabila (mata air surga) dan makan dari kebun surga dan buah-buahan, rasanya sebelah badanku masakan dan yang sebelahnya gorengan, maka dimakan oleh orang itu sekuatnya."

Dan tiap orang wali mendapat 70 perhiasan, tiap perhiasan berbeda warna dengan yang lain. Jari-jarinya ada sepuluh cincin, dan terukir kalimat indah di jari yang pertama hingga jari kesepuluh sebagai berikut:
1. Salam 'alaikum bima shobartum (Selamat sejahtera kamu karena kesabaranmu)
2. Ud khuluha bisalamin aminin (Masuklah ke surga dengan selamat dan aman)
3. Tilkal janatullati urits tumu ha bima kuntum ta'malun (Itulah surga yang diwariskan kepadamu karena amal perbuatanmu)
4. Rufi'at ankumul ahzana wal humum (Telah dihindarkan dari kamu semua risau dan dukacita)
5. Albasakum alhuli wal hulal (Kami berimu pakaian dan perhiasan)
6. Zawwa jakum ul hurul iin (Kami kawinkan kamu dengan bidadari)
7. Walakum fihamatasy tahihil anfusu wa taladzzul a’yun wa antum fiha khalidun (Untuk mu dalam surga segala keinginan dan menyenangkan pandangan matamu).
8. Rafaq tumunnabiyina wassiddiqin (Kamu telah berkumpul dengan para Nabi dan Siddiqin)
9. Hirtum syababa laa tahromun (Kamu menjadi muda dan tidak tua selamanya)
10. Sakantum fi jiwari man laa yu'dzil jiran (Kamu tinggal dengan tetangga yang tidak mengganggu tetangganya). [Baca Juga: Sahabat Bertanya Seperti Apakah Surga? Ini Kata Rasulullah SAW (1)]
(rhs)
preload video