Nabi yang Menerima Suhuf, Nabi Syits yang Terbanyak

loading...
Nabi yang Menerima Suhuf, Nabi Syits yang Terbanyak
Nabi Idris adalah salah satu nabi yang menerima suhuf. (Ilustrasi : Ist)
Wahyu Allah yang diterima oleh para nabi dan rasul dalam perkembangannya, ada yang dibukukan berbentuk kitab dan ada pula yang tidak dibukukan atau berbentuk seperti suhuf. Suhuf adalah lembaran-lembaran yang terpisah. Keduanya sama-sama berisikan firman Allah yang diberikan kepada para nabi dan rasul.

Dalam dua surat terutama dalam surat-surat Makiyah, suhuf merujuk pada 'daun, gulungan, jurnal' .

Baca juga: Ketika Bani Israil Meminta Nabi Musa Mengundang Tuhan Makan Malam

Al-Qur'an menyebutkan ada 4 kitab suci yang diturunkan Allah SWT. Umat Islam wajib mengimani kitab tersebut. Kitab suci diturunkan kepada nabi dan rasul. Kitab Zabur kepada Nabi Daud, Kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa , Kitab Injil kepada Nabi Isa as , dan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW .

Sedangkan suhuf diturunkan kepada lima nabi. Mereka adalah Nabi Adam (10 suhuf), Nabi Syits (50 suhuf), Nabi Idris (30 suhuf), Nabi Ibrahim (10 suhuf), Nabi Musa (10 suhuf).

Nabi Musa adalah nabi yang menerima Kitab Taurat, selain juga menerima 10 suhuf. Nabi Ibrahim menerima suhuf sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an.

صُحُفِ إِبْرَٰهِيمَ وَمُوسَىٰ


"Yaitu kitab-kitab Ibrahim dan Musa ( QS Al-A'la: 19 ).

Dalam Al Qur'an, Allah menjelaskan mengenai rangkuman isi dari suhuf Ibrahim dan Suhuf Musa. Firman Allah.:

"Oleh sebab itu, berikanlah peringatan karena peringatan itu bermanfaat. Orang yang takut (kepada Allah) akan mendapat pelajaran. Dan orang yang celaka (kafir) akan menjauhinya, (yaitu) orang yang akan memasuki api yang besar (Neraka). Selanjutnya, dia di sana tidak mati dan tidak hidup. Sungguh beruntung orang yang menyucikan diri (dengan beriman), Dan megingat nama Tuhannya, lalu dia sholat, sedangkan kamu (orang-orang kafir) memilih kehidupan dunia; Padahal, kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Sesungguhnya ini terdapat dalam kitab-kitab yang dahulu,-(yaitu) Kitab-kitab Ibrahim dan Musa. ( QS Al-Ala : 9-19 )

Dalam bagian Al-Qur'an yang lain, tepatnya dalam Surah An-Najm juga menjelaskan mengenai Suhuf Ibrahim dan Musa.

Baca juga: Uzair Nabi yang Hafal Taurat, Yahudi Menganggap sebagai Anak Allah

Nabi Syits
Sedangkan nabi yang menerima paling banyak suhuf adalah Nabi Syits as yakni 50 suhuf. Dalam suhuf yang diterima Nabi Syits, terdapat dalil Allah, hukum, fardlu, sunnah, syariat, serta batasan-batasan hukum-Nya.

Nabi Syits as adalah putra Nabi Adam. Beliau memiliki kelebihan dalam hal ilmu, kecerdasan, ketakwaan, serta kepatuhan daripada putra Nabi Adam yang lain.

Setelah kematian Habil, Adam sangatlah marah kepada Qabil. Lima tahn kemudian Nabi Adam memiliki anak kembar kembali bernama Syits dan 'Azura. Syits memiliki arti "hadiah", karena Allah telah memberikan hadiah kepada Adam berupa seorang anak saleh, setelah kematian anaknya yang bernama Habil.

Syits selain sebagai anak yang berbakti, ia diyakini sebagai seorang nabi dan Rasulallah. Sebagai seorang nabi, Syits menerima perintah-perintah dari Allah yang ditulis dalam 50 suhuf/sahifah.

Menurut keterangan Ibnu Abbas, ketika Syits dilahirkan, Adam sudah berusia 930 tahun. Adam sengaja memilih Syits sebab anaknya yang satu ini memiliki kelebihan dari segi keilmuan, kecerdasan, ketakwaan dan kepatuhan dibandingkan dengan semua anaknya yang lain.

Adam mengajarkan semua pengetahuan yang ia miliki kepada Syits. Ia mengajarkan bagaimana menyembah Allah dan beribadah yang lainnya. Setelah kematian Adam, Syits memimpin anak cucu Adam. Ia memimpin dengan peraturan dan hukum Allah, ia membawa persatuan di antara orang-orang disekitarnya.

Wahb bin Munabbih mengatakan, ketika Adam meninggal, Syits telah berusia 400 tahun. Syits telah diwasiati oleh Adam untuk memerangi saudaranya, Qabil. Dia pergi memerangi Qabil dan akhirnya perang itu pun berkecamuk. Itulah perang pertama yang terjadi antara anak-anak Adam di muka bumi.

Dalam peperangan itu, Syits memperoleh kemenangan dan dia menawan Qabil. Syits kemudian memimpin anak cucu Adam dan ia memimpin dengan peraturan dan hukum Allah, ia membawa persatuan di antara orang-orang di sekitarnya.

Baca juga: 5 Wasiat Nabi Adam kepada Putranya Nabi Syith
(mhy)
cover top ayah
اَمَّنۡ هٰذَا الَّذِىۡ يَرۡزُقُكُمۡ اِنۡ اَمۡسَكَ رِزۡقَهٗ‌ ۚ بَلۡ لَّجُّوۡا فِىۡ عُتُوٍّ وَّنُفُوۡرٍ
Atau siapakah yang dapat memberimu rezeki jika Dia menahan rezeki-Nya? Bahkan mereka terus-menerus dalam kesombongan dan menjauhkan diri (dari kebenaran).

(QS. Al-Mulk:21)
cover bottom ayah
preload video