Karomah Luar Biasa Bila Rajin Membaca Ayat Paling Agung, Ayat Kursi

loading...
Karomah Luar Biasa Bila Rajin Membaca Ayat Paling Agung, Ayat Kursi
Ayat kursi merupakan salah satu ayat dalam Al-Quran yang mengandung banyak kemuliaan, dan disebut sebagai ayat paling agung. Foto ilustrasi/cahayaquran
Ayat Kursi dalam bahasa Arab adalah ʾāyatul kursī (آية الكرسى) atau sering dikenal sebagai Ayat Singgasana . Ayat kursi ini merupakan salah satu ayat di surah Al-Baqarah ayat ke-255. Pada bacaan ayat kursi berisi tentang keesaan Allah serta kekuasaan Allah yang mutlak.

Di setiap ayat-ayat pada bacaan Ayat Kursi mengandung banyak sekali arti dan makna tentang keutamaannya dan manfaatnya. Dengan membaca ayat ini maka akan mempengaruhi jiwa dan keimanan hidup kita. Karena itu, sebagai umat muslim kita dianjurkan untuk secara rutin membaca ayat kursi dan mengamalkannya dalam berbagai aktifitas kehidupan sehari-hari

Bahkan Imam Al-Suyuthi dalam Kitab "Durrul Mantsur" menyebutkan ayat kursi merupakan salah satu ayat dalam Al-Qur’an yang mengandung banyak kemuliaan, dan disebut sebagai ayat paling agung.

(Baca juga : Surat Al-Kafirun, Surat yang Sangat Ditakuti Iblis )

Rasululullah Shallallahu alaihi wa sallam bersabda:إنها أعظم اية في القرن كتاب الله

“Sesungguhnya ia (Ayat Kursi) adalah ayat yang sangat agung yang terdapat dalam Al-Qur’an.”

Disebut ayat kursi karena di dalamnya terkandung kata kursiyyuhus. Syaikh Wahbah Az Zuhaili dalam Tafsir Al Munir menjelaskan, makna asal Al Kursi adalah Al ‘Ilmu (ilmu). Para ulama mendapat sebutan sebagai al karaasi, yaitu orang-orang yang dijadikan sebagai pegangan atau sandaran .

Terdapat pula pendapat yang mengatakan bahwa al kursi merupakan bentuk keagungan Allah SWT. Pendapat lain mengemukakan bahwa al kursi merupakan bentuk kekuasaan Allah SWT. Hasan Al Bashri mengemukakan pendapat bahwa arti kalimah al kursi adalah arsy.

(Baca juga : Muslimah, Inilah Amalan Sunnah di Hari Jumat yang Sayang Bila Dilewatkan )

Inilah bacaan ayat kursi :

Alloohu laa ilaaha illaa huwal hayyul qoyyuum, laa ta’khudzuhuu sinatuw walaa naum. Lahuu maa fissamaawaati wa maa fil ardli man dzal ladzii yasyfa’u ‘indahuu illaa biidznih, ya’lamu maa baina aidiihim wamaa kholfahum wa laa yuhiithuuna bisyai’im min ‘ilmihii illaa bimaa syaa’ wasi’a kursiyyuhus samaawaati wal ardlo walaa ya’uuduhuu hifdhuhumaa wahuwal ‘aliyyul ‘adhiim

Artinya:

Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia Yang Hidup kekal lagi terus menerus mengurus (makhluk-Nya); tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaan-Nya apa yang di langit dan di bumi. Tiada yang dapat memberi syafa’at di sisi Allah tanpa izin-Nya? Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.

(Baca juga : Terlalu Kuantitatif Soal Rezeki? )

Keutamaan dan Fadhilah Ayat Kursi

Imam Suyuthi menjelaskan bahwa ayat kursi memiliki banyak keutamaan yang terkandung di dalamnya. Banyak hadis yang diriwayatkan mengenai ayat kursi ini, salah satunya yang paling terkenal adalah mampu mengusir gangguan setan. Berikut keutamaan yang terkandung dalam ayat kursi:

1. Pemimpin ayat Al-Qur’an

Sebuah hadis meriwiyatkan:

لِكُلِّ شَىْءٍ سَنَامٌ وَإِنَّ سَنَامَ الْقُرْآنِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ وَفِيهَا آيَةٌ هِىَ سَيِّدَةُ آىِ الْقُرْآنِ هِىَ آيَةُ الْكُرْسِىِّ
halaman ke-1
cover top ayah
سَنَدۡعُ الزَّبَانِيَةَ
Kelak Kami akan memanggil Malaikat Zabaniyah, (penyiksa orang-orang yang berdosa),

(QS. Al-'Alaq:18)
cover bottom ayah
preload video